news

รบ.จีน เริ่มใช้ระบบสแกนใบหน้า ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ประชาชนในประเทศจีนจำเป็นต้องใช้ระบบสแกนใบหน้าเพื่อลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมเปิดเบอร์ใหม่ โดยเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่อ้างว่าต้องการระบุตัวตนและตรวจสอบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศจำนวนหลายร้อยล้านคนกฎหมายนี้ออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและเริ่มมีผลจริงโดยคำแถลงของรัฐบาลชี้ว่ากฎหมายนี้เป็นไปเพื่อต้องการ

ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายและความสนใจของประชาชนบนโลกไซเบอร์แท้จริงแล้วระบบสแกนใบหน้าด้วยการจดจำใบหน้าไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนเพราะรัฐบาลเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในการทำสำรวจสำมะโนประชากรมาแล้วก่อนหน้านี้ และยังเป็นประเทศผู้นำของโลกในการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าอีกด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประชาชน ทำให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันมาตลอด นอกจากจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงมีการถ่ายรูปก่อนการซื้อบริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ ต่อไปนี้ประชาชนในจีนจำเป็นต้องทำการสแกนใบหน้าเพื่อให้ระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตน